Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Aan het woord… Rob van Maanen

Verzuim door schulden, wat kun je doen? Wat kan een arbeidsbemiddelaar doen voor werkzoekenden en werknemers met schulden?

Rob van Maanen, directeur van FlexPay B.V., legt zich al vanaf 2001 toe op het uitzenden, detacheren en verlonen van medewerkers vanuit het sociaal domein, dat wil zeggen mensen met een uitkering die instromen in betaald werk. Hij is expert geworden in de problematiek van werkzoekenden en werknemers met schulden.

“Werkzoekenden met problematische schulden zijn pas arbeidsfit als ze een schuldenregeling hebben gekregen. Stress door schulden kan makkelijk uitmonden in verzuim en tal van levensproblemen. Het geven van de juiste hulp begint bij de gemeenten; zij zijn verplicht om burgers te informeren over hulp bij schulden via de Werkgeversservicepunten. Uitzenders kunnen op eenzelfde manier online informatie en folders maken over allerlei thema’s die te maken hebben met gezondheid en welzijn van de werkenden,” zegt Rob.

Wat te doen bij schulden?
“De werkgroep publiek private samenwerking van UWV, gemeenten en uitzendbureaus werkt nu aan een informatiedocument voor uitzendwerknemers met schulden. Het is van belang dit probleem in een vroeg stadium van de arbeidsintegratie te tackelen. Laten we er als werkgevers, uitzenders en hr-medewerkers voor zorgen dat de beschikbare gemeentelijke informatie voorhanden is. Het is een menselijk en economisch belang dat mensen met problematische schulden worden geholpen, voordat ze instromen in de arbeidsmarkt. Ze hebben competenties. Als de schuldenproblematiek onder controle is, krijgen ze lucht. Dan kunnen ze weer vol aandacht geven aan hun taak op de werkvloer en hun kansen op de arbeidsmarkt.”

(bron Flexnieuws)

We zijn het roerend met je eens Rob! Wij bieden sinds kort dan ook hulp aan uitzendkrachten bij het op orde brengen van schulden. Wij stellen een traject beschikbaar waarvoor een uitzendkracht hulp kan inschakelen op het gebied van Budgetcoaching. Deze hulp begint standaard met het in kaart brengen van de financiële situatie. Nadat de situatie goed in kaart is gebracht, wordt door de budgetcoach een voorstel op maat gedaan voor een eventueel vervolg.

Hieronder een animatie met nog meer uitleg.