Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Werkinstructies als basis voor veilig werken

Om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren hebben werknemers duidelijke informatie nodig over het hoe, wat en waarom van het werk. Zulke werkinstructies zijn nog belangrijker voor uitzendkrachten, voor wie de werkomgeving nieuw is.

Als je een uitzendkracht inhuurt, ben je als werkgever verantwoordelijk voor een goede werkplek en de werkinstructies die daarbij horen. 

Inwerken loont!
Goede werkinstructies en toelichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s blijken directe voordelen op te leveren:

 • De uitzendkracht voelt zich aangesproken als hij merkt dat de tijd wordt genomen om hem duidelijk te maken wat precies van hem wordt verwacht.
 • Een goed ingewerkte uitzendkracht is productiever. 
 • Een vast aanspreekpunt vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel bij de uitzendkracht.

Bij controle door de Inspectie SZW moet je kunnen aantonen dat voorlichting en/of instructie op de werkplek heeft plaatsgevonden.

Werkinstructies in de praktijk
Werkinstructies kunnen het beste worden gegeven in combinatie met het inwerken van de uitzendkracht op de werkplek. Als de uitzendkracht meteen de praktijksituatie ziet, zal hij de uitleg vaak beter begrijpen. Let op dat de informatie niet alleen verstrekt, maar ook echt begrepen wordt. Bij anderstaligen moet de gegeven informatie toegankelijk en begrijpelijk zijn. De volgende onderwerpen horen bij de werkinstructie, indien van toepassing:

1: kennismaking met collega’s en omgeving

 • kennismaking met de direct leidinggevende en contactpersoon voor vragen
 • rondleiding door het gebouw, inclusief tonen van vluchtroutes
 • kennismaking met de preventiemedewerker
 • uitleg “Wat te doen bij calamiteiten?”

2: werkinstructies

 • mondelinge toelichting over de werkzaamheden en verwachtingen door de leidinggevende
 • werkinstructies over omgang met de locatie en de werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de uitzendkracht werkt
 • uitreiken van schriftelijke informatie door de leidinggevende
 • wijzen op schriftelijke instructies die op de werkvloer hangen

3: specifieke veiligheidsinstructies

 • uitleg over mogelijke risico’s en de maatregelen om risico’s te voorkomen of te verkleinen (eventueel inhoudelijke (groeps)training(en)
 • specifieke instructies, zoals een til-instructie
 • instructie voor het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en toezicht op het juiste gebruik ervan
 • benadrukken van het gevaar van machines in de directe omgeving (denk ook aan rondrijdende heftrucks e.d.), ook als de uitzendkracht niet zelf gebruikmaakt van deze machines
 • vaccinaties die noodzakelijk zijn om een functie te blijven uitoefenen, bijvoorbeeld voor hepatitis en de jaarlijkse griepvaccinatie voor uitzendkrachten in de functie van verpleegkundige

Tijdens het werk
Let op dat de informatie niet alleen verstrekt, maar ook echt begrepen wordt.
De opdrachtgever blijft als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzendkracht. Zorg er daarom voor dat bekend is wie toezicht houdt en waar de uitzendkracht terecht kan met vragen. Bij wijzigingen in de werkzaamheden of de omstandigheden moet opnieuw voorlichting en instructie worden gegeven.