Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Veel vaker zijn slachtoffers van een ongeval uitzendkracht

Zo blijkt uit de Monitor Arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dagelijks gebeuren veel ongevallen op de werkvloer die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden.

In 2021 is 17% van de slachtoffers van ongevallen die de Arbeidsinspectie heeft onderzocht, uitzendkracht. En dit is meer dan verwacht, aangezien het aandeel uitzendkrachten onder de werkenden ongeveer 7% bedraagt.

Per sector bekeken, worden uitzendkrachten vaker dan je zou verwachten op grond van hun aandeel onder de werkenden, slachtoffer van een ongeval in de sectoren landbouw (25% meer), zakelijke dienstverlening (15% meer), groot- en detailhandel (14% meer), transport en logistiek (14% meer) en bouw (9% meer).

Voor de oververtegenwoordiging van uitzendkrachten bij ongevallen is geen sluitende verklaring te geven. Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van factoren. Uitzendkrachten doen bijvoorbeeld vaker gevaarlijk werk. Ook kan het zijn dat er iets vaker sprake is van een gebrek aan kennis en vaardigheden waarmee uitzendkrachten hun taken uitvoeren. Welke invloed andere factoren hebben, zoals werksoort, instructie, taal en arbeidsmigratie, vergt nader onderzoek.
(Bron Arbo-online en Arbeidsinspectie)

Doorzaam neemt dit signaal zeer serieus. Wij bieden al tijden veel aandacht en diensten aan die te maken hebben met de veiligheid op de werkvloer. De uitzendorganisatie is verplicht om de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de vereiste kwalificaties. Daarnaast moet de uitzendkracht worden geïnformeerd over mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s, en hoe daarmee om te gaan. Deze informatie moet door de opdrachtgever worden aangeleverd. Mist er iets in de informatie? Ga dan het gesprek aan met de opdrachtgever om er voor te zorgen dat je uitzendkracht veilig van start kan gaan.

Geen RI&E op de werkvloer van je uitzendkracht? Je kunt samen met je uitzendkracht de Arbochecklist doornemen voordat baan van start gaat. Deze Arbochecklist helpen je om eenvoudig en volledig informatie over de risico’s die het werken met zich mee brengt in kaart te brengen.

Ook zijn wij dit jaar een samenwerking aangegaan met Stigas, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en FNV. Wij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken. Uitzendkrachten vormen hierop geen uitzondering. En daarom hebben wij onze handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’.

Beheerst de uitzendkracht de Nederlandse taal voldoende om de instructies goed te volgen? Is je uitzendkracht een statushouder of vluchteling? Dan is er waarschijnlijk persoonlijke begeleiding nodig in het begin.

Wanneer je organisatie afdraaft aan SFU kun je gebruik maken van onze diensten. Gratis! Dat is goed voor je uitzendkracht, voor de opdrachtgever en voor jou als uitzendwerkgever. Weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer vinden wij van enorm belang en dit blijft dan ook een van onze belangrijkste speerpunten voor dit jaar en zeker ook voor 2023 staat dit hoog op onze agenda.

Hoe zorg jij voor de optimale veiligheid voor je uitzendkracht?