Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Taal: De sleutel tot succes

Iedereen weet hoe belangrijk taal is. Het vormt de basis voor goede communicatie, zowel op de werkvloer als daarbuiten.

In een tijd waarin internationale samenwerking steeds vaker voorkomt, biedt het beheersen van de Nederlandse taal talloze voordelen. Taal stelt ons in staat om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en met elkaar te overleggen.

Wat heeft zeilen met taal te maken?
Dat de juiste taal spreken belangrijk is heb ik ervaren toen ik in aanraking kwam met zeilen zo’n 16 jaar geleden. Ik had nog nooit gezeild, maar ging ineens elk weekend het water op. Het bleek echter onhandig dat ik de zeilterminologie niet kende, vooral als je snel moet schakelen tijdens het varen of bij het aanleggen. Er was bijvoorbeeld een situatie waarin we wilden aanleggen in een sluis en mij werd gevraagd om het landvast van stuurboord vast te maken aan de bolder op de kade. Maar als je niet weet wat een landvast, bolder of stuurboord is, brengt dit risico's met zich mee*. En ik wist het niet. Het gevolg was dat we dwars in de sluis lagen en andere mensen begonnen te roepen en tegen onze boot duwden om te voorkomen dat we hun boot raakten. Het was echt geen prettige situatie. Ik wilde dit niet nog een keer meemaken, simpelweg omdat ik niet wist wat ik moest doen. Het was dus belangrijk dat ik de taal van het zeilen ging leren.

Veiligheid: spreek dezelfde (vak)taal!
Het spreken van dezelfde (vak)taal op de werkvloer is erg belangrijk, vooral als het gaat om instructies en veiligheidsvoorschriften. Situaties zoals die ik meemaakte op de boot kunnen natuurlijk ook op het werk voorkomen.

Stel je eens voor: een werkomgeving waarin uitzendkrachten vloeiend kunnen communiceren met hun collega's en zonder aarzeling vragen kunnen stellen. Waar veiligheidsvoorschriften, instructies en procedures duidelijk en begrijpelijk zijn. Dit bevordert de samenwerking, vermindert fouten en minimaliseert het risico op miscommunicatie. Het is de sleutel tot een veilige en efficiënte werkomgeving.

De kracht van de Nederlandse taal
Maar er is meer! Naast het feit dat de communicatie soepeler verloopt, ervaren mensen die de taal goed beheersen ook andere voordelen. Ze werken veiliger, voelen zich zelfverzekerder en maken minder fouten. Bovendien opent het de deur naar talloze professionele groeimogelijkheden en loopbaanontwikkeling.

Uitzendkrachten die de Nederlandse taal goed beheersen, kunnen effectiever terugkoppeling geven en sociale situaties beter begrijpen. Dat is de kracht van een goede taalbeheersing in het Nederlands!

Het Nederlands Taalbudget
Het beheersen van de taal is dus een essentieel onderdeel van iemands basis en vormt de sleutel tot succes. Bij ons blijven we ons inzetten om uitzendkrachten te ondersteunen bij het leren en verbeteren van de Nederlandse taal via ons Nederlands Taalbudget.

De enorme hoeveelheid aanvragen die we in de afgelopen rondes hebben ontvangen, bevestigt dat er een behoefte is onder uitzendkrachten om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren. Vanaf maandag 3 juli starten we weer met een nieuwe ronde voor het aanvragen van het Nederlands Taalbudget. Zet deze datum alvast in je agenda!

Leuk om te weten is dat we binnenkort een nieuwe video kunnen delen met persoonlijke verhalen van uitzendkrachten. Zij vertellen zelf over hun ervaringen met het volgen van een Nederlandse taaltraining en wat dit hen heeft gebracht. Dus houd onze website en LinkedIn pagina goed in de gaten. 

Maak het verschil op de werkvloer en breng jouw uitzendkrachten vandaag nog op de hoogte van ons Nederlands Taalbudget!

*(Een landvast is trouwens een touw, ook wel tros of lijn genoemd, waarmee een boot wordt vastgemaakt aan de bolder op de kade of wal. Stuurboord en bakboord zijn de zijdes van de boot; stuurboord is de rechterzijde gezien in de normale vaarrichting naar de boeg toe).