Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Land- en tuinbouw en uitzendsector tekenen voor veilig en gezond werk voor uitzendkrachten

Vandaag, 14 oktober 2021, zetten LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hun handtekening onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’.

Zij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouwveilig en gezond moet kunnen werken, ook uitzendkrachten. De campagne loopt tot eind 2022. Doel is om middels verschillende activiteiten de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten in de land- en tuinbouw te verbeteren.

Uitzendkrachten verdienen specifieke aandacht. Door de aard van het werk dat zij verrichten hebben zij vaak te maken met ongevallen, lichamelijke belasting en blootstelling aan stoffen. Daarnaast hebben internationale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning gericht op veilig en gezond werken. Verder is het door de complexe verantwoordelijkheidsverdeling tussen de inlener, het uitzendbureau en de uitzendkracht niet altijd duidelijk wat de rechten en plichten zijn van partijen als het gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten.

Alles over de intentieverklaring en de ambassadeursverklaringen: www.uitzendkrachtenwerkenveilig.nl

Het hele persbericht vind je hier.
Een overzicht van al onze persberichten vind je op deze pagina.