Duurzame inzetbaarheid 2023 |SEO economisch onderzoek

Het belang van duurzame inzetbaarheid 2023

Duurzame inzetbaarheid is voor alle werkenden belangrijk, ook voor uitzendkrachten. Hierbij spelen verschillende partijen een rol, zoals de uitzendkracht zelf, de uitzendorganisatie en de opdrachtgever. Het is niet altijd duidelijk bij wie nou precies de verantwoordelijkheid ligt voor de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Doorzaam draagt bij aan een betere werksituatie, gezondheid en loopbaan van uitzendkrachten. Hier betrekken we alle partijen bij.

Deze infographic is een samenvatting van het uitgebreide rapport van SEO Economisch Onderzoek (2023). Het laat zien hoe uitzendkrachten zelf oordelen over deze aspecten en wie welke rol hierin neemt.

Het geeft een goed beeld over hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten en welke stappen we samen nog kunnen zetten.