Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Cao-afdrachten voor de uitzendbranche, hoe zit het precies?

Wij ontvangen veel telefoontjes met vragen over de verplichte afdrachten die iedere uitzendorganisatie in Nederland heeft, in periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard. Tijd voor een korte uitleg.

In de cao voor uitzendkrachten staan twee percentages genoemd. Als uitzendorganisatie ben je verplicht om:

Wat gebeurt er met het geld?

1) De 0.2% afdracht aan de SFU:
Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de cao voor uitzendkrachten. Voor deze projecten zijn twee stichtingen opgezet:
- Doorzaam
- SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de cao voor uitzendkrachten.

Wij krijgen op basis van ons jaarplan van de SFU financiële middelen om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten waar je als uitzendorganisatie voor je uitzendkracht gebruik van kunt maken.

2) De 1.02% afdracht van het feitelijk loon van de uitzendkracht:
Allereerst willen we het liefst dat jullie zelf de 1.02% van het feitelijk loon van de uitzendkracht besteden aan de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Wanneer je niet voldoet aan de Bestedingsverplichting moet je 1.02% afdragen aan Doorzaam.

Dit bedrag van de bestedingsverplichting van de uitzendorganisaties besteden wij aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten door diverse projecten en diensten waar je gebruik van kunt maken.

Let op: uitzendorganisaties die afdragen aan de SFU kunnen gratis van onze diensten gebruik maken.
Op de volgende pagina’s leggen we het nog uitgebreider voor je uit.

SFU

Bestedingsverplichting