Alles-in-1 voor uitzendkrachten

Doorzaam heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Wij geloven dat iedere uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk kan doen en kan blijven doen. Dit willen we bereiken door de uitzendwerkgevers en opdrachtgevers hierin mee te nemen.

Met praktische informatie, instrumenten, producten, vergoedingen en activiteiten ondersteunen we uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers, zodat zij zelf kunnen werken aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Eén van de trajecten die we hiervoor aanbieden is het Alles-in-1 voor uitzendkrachten.

Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst. Aan de hand van de uitkomst van het coaching traject worden afspraken gemaakt over de in te zetten interventie(s) tot een bedrag van maximaal €2500,-- (excl. BTW).

Ook is het geschikt voor jouw uitzendkracht* om in gesprek te gaan met een coach over zijn of haar toekomst zonder vervolgstap. De vervolgstap geen must. Wel is het goed te weten dat die mogelijkheid er is. Maar het kan dus prima bij één, twee of drie gesprekken blijven.

Ook wanneer de uitzendkracht al vrij helder heeft wat de vervolgstap kan zijn maar hier graag nog met een coach over doorpraat, is dit traject geschikt. Dan blijft het bij één gesprek en volgt daarna een passende vervolgstap.

* let wel het is gericht op die uitzendkracht die een (toekomstige) belemmering in de duurzame inzetbaarheid ervaart. Ook is er een focus op uitzendkrachten met maximaal MBO4 niveau.


Na afloop is de uitzendkracht in staat om -samen met de intercedent en coach- vervolgacties te ondernemen op het gebied van werk, gezondheid, ontwikkeling, of financiële situatie.

Voorwaarden en reglement

Het reglement vind je in onze vergoedingenportal.

In het reglement zijn alle voorwaarden te vinden, maar de belangrijkste hebben we hieronder op een rij gezet.

  • Deze trajecten zijn aan te vragen door uitzendorganisaties die afdragen aan SFU en die reeds bezig zijn beleid te ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid.
  • De uitzendkracht die in aanmerking komt voor een traject werkt in fase A/B of fase 1/2/3 met de focus op maximaal MBO 4 geschoold en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • De uitzendkracht heeft onvoldoende perspectief op duurzame inzetbaarheid (in de toekomst) en/of de huidige functie is niet toekomstbestendig. De coaching vanuit Alles-in-1 is noodzakelijk.
  • Er wordt in het Nederlands gecoacht, dus voldoende beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste.

Interesse in deelname aan Alles-in-1

Als je als uitzendorganisatie Alles-in-1 wilt aanbieden aan uitzendkrachten, neem je contact met Doorzaam op. In een intakegesprek worden afspraken gemaakt met elkaar over de wijze van aanmelding, wie de projectleider bij de uitzendorganisatie is, hoe uitzendkrachten worden geselecteerd, etc. De vragen die in dit gesprek in ieder geval gesteld worden kun je vinden in het bijgevoegde intakeformulier.

Werving en selectie uzk

Het selecteren van de uitzendkrachten is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het traject. Zoals in de belangrijkste voorwaarden al vermeld, is het traject bedoeld voor uitzendkrachten voor wie een coach echt van toegevoegde waarde is en van wie de functie niet toekomstbestendig is. Dit vergt enig inzicht in de situatie van de uitzendkracht en het persoonlijk selecteren van de uitzendkrachten. Anders dan bij de scholingsvouchers gaat het hier om uitzendkrachten die een (toekomstige) belemmering in de duurzame inzetbaarheid ervaren en niet om een opleidingswens in vervulling laten gaan.

Om ervoor te zorgen dat de uitzendkracht goed weet waar hij aan begint en er vooraf over nadenkt of hij voldoende gemotiveerd is om hier tijd aan te besteden, heeft Doorzaam een intentieformulier welke gebruikt kan worden als bezegeling van de afspraak dat hij zich ervoor inzet en bekend is met het traject.

Promotie materialen

Doorzaam heeft een animatie gemaakt voor intercedenten en een andere animatie voor de uitzendkracht om in een korte tijd duidelijk te maken wat het traject Alles-in-1 inhoudt.

Animatie met uitleg voor de intercedent:

Voor d

 

Animatie met uitleg voor de uitzendkracht:

Flyer voor de uitzendkracht

WIE DOET WAT?

In dit overzicht zie je wat er van wie verwacht wordt tijdens het traject 'Alles-in-1'.


Belangstelling in dit Alles-in-1 traject?

In onze vergoedingenportal heb je interesse* getoond in Alles-in-1, dit wordt vervolgens door Doorzaam goedgekeurd (SFU check is hiermee gedaan). Nu kun je de uitzendkrachten gaan aanmelden in de portal. In de vergoedingenportal is hiervoor een handleiding beschikbaar. Op ons Youtube kanaal vind je een playlist met instructievideo's over:

- interesse tonen
- aanvragen
- declareren.

De uitzendkracht heeft één of twee gesprekken (in uitzonderlijke gevallen drie) met de coach. Zij kijken gezamenlijk waarmee de belemmering van de uitzendkracht (deels) weggenomen kan worden. De coach verwoordt dit in het interventieformulier welke naar Doorzaam gestuurd wordt en waar de projectleider van de uitzendorganisatie een CC van ontvangt. Zodra er akkoord is gegeven op de interventie's) koopt de uitzendorganisatie deze in. De facturen kunnen vervolgens in de vergoedingenportal gedeclareerd worden bij Doorzaam. Declaratie kan dus alleen na een akkoord vanuit Doorzaam.

Het maximale factuurbedrag is €2500. Indien gewenst kan de coach ondersteunen in het uitzoeken welke aanbieder het beste aansluit bij de interventie.

Kijk ook eens bij de FAQ’s en bij de voorbeeld interventies ter inspiratie of neem contact op via 020 655 82 16.

*Heb je nog niet eerder een traject aangevraagd voor Alles-in-1? Stuur ons dan eerst een e-mail  o.v.v. 'Alles-in-1 voor uitzendkrachten'.